Projekt Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny, realizowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji polega na stworzeniu ogólnodostępnego portalu internetowego, który adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką romską (badacze, studenci, dziennikarze etc.) ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukatorek. Materiały wiążą się z następującymi obszarami tematycznymi: kultura, historia, współczesne życie Romów [scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu wiedzy o Romach, materiały multimedialne]. Materiały edukacyjne skupiają się na zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi oraz antydyskryminacją, które mogą stanowić wstęp do zajęć dotyczących Romów i odrębności kulturowej.
Nauczyciele/nauczycielki i edukatorzy/edukatorki zostaną też w ramach projektu przeszkoleni z technik i metod używania narzędzi edukacyjnych, udostępnionych na portalu.
Wszystkie materiały, opracowane w ramach projektu, poddane zostały konsultacji metodyka.
Dostępne materiały:
– baśnie, opracowane specjalnie na ten cel przez Edwarda Dębickiego – „Drzewo duchów” – wraz z ilustracjami. To doskonały materiał edukacyjny, przedstawiający splatanie sie kultury romskiej i polskiej oraz przybliżający dzieciom romska tradycje i dziedzictwo kulturowe.
– przykładowe scenariusze lekcji , przykłady zajęć warsztatowych oraz materiały i przykłady ćwiczeń antydyskryminacyjnych i kompetencji międzykulturowych dla różnych grup wiekowych
– materiały informacyjne – baza wiedzy składająca się z trzech komponentów: kultura, historia, współczesność – swoista baza danych na temat społeczności romskiej.
To wszystko znajduje się w dziale: Materiały edukacyjne.
W dziale multimedia znajdą Państwo filmy i materiały audiowizualne, które są doskonałym materiałem multimedialnym do prowadzenia lekcji i zajęć.
W dziale kwartalnik znajdują się wszystkie numery kwartalnika Dialog-Pheniben, który jest swoistym narzędziem edukacyjnym, które może być używane zarówno z materiały edukacyjnymi, jak multimedialnymi.

maic

 

Materiały edukacyjne opracowane zostały w ramach projektu „Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

 

 

Materiały z zakresu antydyskryminacji i wielokulturowości

Scenariusze lekcji

Drzewo duchów

Projekt „Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie” – projekt realizowany w okresie od 1 października 2014 do 31 marca 2016. W ramach projektu opracowano lekcje e-learningowe na temat historii, kultury i współczesności Romów. Lekcje e-learningowe dostępne są bezpłatnie po zarejestrowaniu pod linkiem:

https://fundacjawstronedialogu.pl/serwis/e-learning/

 

flag_yellow_low

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli