Materiały

Tworzymy programy i materiały edukacyjne dla różnych grup wiekowych

Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny, realizowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.

baśnie, opracowane przez E. Dębickiego – „Drzewo duchów” – przybliżające romską tradycje i dziedzictwo kulturowe

scenariusze lekcji – przykłady zajęć warsztatowych, ćwiczeń antydyskryminacyjnych i kompetencji międzykulturowych

– na naszym kanale na YT znajdziecie filmy, które są doskonałym materiałem multimedialnym do zajęć


Kwartalnik Dialog-Pheniben – skupia się na zagadnieniach życia społeczno-kulturalnego mniejszości romskiej w Polsce i Europie, podejmuje tematykę związaną z ochroną praw człowieka, tolerancją, przeciwdziałaniem zjawiskom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, integracją i dialogiem międzykulturowym.

Zespół redakcyjny w latach 2011-2016

Redaktor naczelna: Joanna Talewicz

Sekretarz redakcji: Małgorzata Kołaczek

Redaktorzy: Lidia Ostałowska/Dariusz Fedor/Paweł Smoleński

Współpraca: Fundacja PICTURE DOC Dominique Roynette, Piotr Wójcik

Scroll to Top
Przewiń do góry