Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce

Z radością informujemy, że w styczniu 2021 r., Fundacja w Stronę Dialogu rozpoczęła realizację projektu: „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce” w ramach projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo Asystentów i Asystentek Edukacji Romskiej (AER) z całej Polski i został zaplanowany na 19 miesięcy. Będzie realizowany w okresie od 29.01.2021 do 29.12.2022 roku.…

Książka “Johann Trollmann i romski opór wobec nazistów” w wersji elektronicznej

Fundacja Dialog-Pheniben w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 realizowała projekt pod nazwą Wydanie polskiej wersji językowej publikacji “Johann Trollmann and Romani Resistance to the Nazis” (roboczy tytuł “Johann Trollmann i romski ruch oporu”), którego celem było wydanie wersji elektronicznej tej publikacji w języku polskim. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych…

Projekt “‘Spojrzenia’ – półrocznik społeczno-kulturalny”

Fundacja Dialog-Pheniben od 1 czerwca 2014 do 30 listopada 2016 realizuje projekt “‘Spojrzenia – półrocznik społeczno-kulturalny”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja zadania przewiduje wydawanie półrocznika “Dialog-Pheniben” w wersji elektronicznej (online). Półrocznik będzie promować zagadnienia i tematy, związane z mniejszością romską i innymi mniejszościami w Polsce i Europie (m.in. kwestie tradycji, kultury, historii,…

Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Fundacja Dialog-Pheniben w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 roku realizowała projekt pt. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, który wdrażany był ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej. Celem proponowanego projektu było upowszechnianie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów w Polsce…

Ocalić od zapomnienia – edycja 2013 i 2014

Fundacja Dialog-Pheniben w roku 2013 i 2014 realizowała dwie edycje projektu warsztatowego, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obie edycje projektu realizowane były ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji (edycja 2013 w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce). Celem projektu było uświadamianie młodym ludziom, że odmienność etniczna czy kulturowa nie jest czymś gorszym…

Projekt Romowie w sieci – multimedialny portal informacyjno – edukacyjny – etap przygotowawczy

W dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2013 roku Fundacja Dialog-Pheniben realizowała projekt pn. Romowie w sieci – multimedialny portal informacyjno – edukacyjny – etap przygotowawczy, który polegał na przygotowaniu i opracowaniu materiałów informacyjno – edukacyjnych i multimedialnych, które w przyszłości umieszczone zostaną na ogólnodostępnym portalu internetowym (aktualizacja: to właśnie ten portal, na którym…