27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Jak co roku dziś obchodzimy dzień szczególny, oddający pamięć i cześć tym wszystkim, którzy zginęli podczas Holokaustu. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło to święto w 2005 roku i jego datę wyznaczyło w dniu, będącym rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Pamiętajmy!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 10.12.2020 – prezentacja gry planszowej “Przepis na demokrację”

Dziś, 10 grudnia, jak co roku od 70 lat, kiedy to w 1950 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, pamiętamy o rocznicy podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Właśnie z tej okazji, w tym wyjątkowym dniu odbędzie się PREZENTACJA GRY PLANSZOWEJ “PRZEPIS NA DEMOKRACJĘ- DEMOCRACY CAKE”. Prezentacja odbędzie się…

Szczegóły

Czy Polska przestrzega praw dziecka? – raport organizacji pozarządowych

W Polsce nie ma istotnych elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci. Brak m.in.: strategii działań na rzecz dzieci, mechanizmu koordynującego te działania, monitoringu implementacji Konwencji o prawach dziecka, budżetu na rzecz dzieci oraz systemu zbierania danych, który włączałby wszystkie obszary życia dziecka. Takie wnioski płyną z raportu organizacji pozarządowych w…

Szczegóły
Galeria Projektów