Angażuj, inspiruj, ucz się

Promujemy wielokulturowość, działania antydyskryminacyjne oraz wiedzę o społeczności romskiej.

Od ponad 10 lat przeciwdziałamy nietolerancji, stereotypom, stygmatyzowaniu. Reagujemy na wykluczenie i jakiekolwiek formy przemocy wobec osób i grup nieuprzywilejowanych.

biuro@fundacjawstronedialogu.pl

Pomagamy w sytuacjach kryzysowych grupom marginalizowanym.

Dostarczamy rzetelną wiedzę ekspercką nt. grup zagrożonych wykluczeniem.

PROMUJEMY
szacunek, empatię, sprawczość
WSPIERAMY
otwartość, uważność, tolerancję
INICJUJEMY
ważne projekty edukacyjne

Współpracujemy z

oraz Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miastem Stołecznym Warszawa, Oxfam, UNHCR, Salam Lab, Unicef, Mercy Corps, Fondation de France, Filia.de, Poznańską GarażówkąNetto, Meta, Unitarian Universalist Service Committee (USCC)Medico International, Kampanią Przeciwko Homofobii, HIASEVZ, Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl, Auschwitz Jewish Center FoundationStowarzyszeniem Interwencji PrawnejPolskim Forum Migracyjnym, Stowarzyszeniem Nomada, a także władzami samorządowymi.

Newsletter Fundacji

Scroll to Top
Przewiń do góry