Budujemy Polskę przyszłości, w której społeczność romska jest traktowana na równi z innymi.

Centrum Społeczności Romskiej

Fundacja W Stronę Dialogu to założona w 2012 roku czołowa organizacja działająca z i na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Prowadzimy działania rzecznicze, niesiemy pomoc, reagujemy na nierówności, edukujemy, oddajemy sprawczość w ręce ludzi. Działamy na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzimy w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej. Budujemy Polskę przyszłości – różnorodną, otwartą  i wielokulturową, w której społeczność romska jest traktowana na równi z innymi.

Skontaktuj się z nami: biuro@fundacjawstronedialogu.pl

Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji W Stronę Dialogu

Obszary działalności Fundacji W Stronę Dialogu:

RÓWNOŚĆ
Prowadzimy działania rzecznicze zmierzające do równouprawnienia społeczności romskiej.
WSPARCIE
Oferujemy pomoc prawną, rzeczową i psychologiczną dla osób ze społeczności romskiej.
EDUKACJA
Walczymy z dyskryminacją – wzmacniamy społeczność romską i upowszechniamy wiedzę o niej.

Newsletter Fundacji

Współpracujemy z

oraz Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miastem Stołecznym Warszawa, Oxfam, UNHCR, Salam Lab, Unicef, Mercy Corps, Fondation de France, Filia.de, Poznańską GarażówkąNetto, Meta, Unitarian Universalist Service Committee (USCC)Medico International, Kampanią Przeciwko Homofobii, HIASEVZ, Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl, Auschwitz Jewish Center FoundationStowarzyszeniem Interwencji PrawnejPolskim Forum Migracyjnym, Stowarzyszeniem Nomada, a także władzami samorządowymi.

Scroll to Top
Przewiń do góry