Zespół

dr Joanna Talewicz

Prezeska Fundacji

dr Małgorzata Kołaczek

Wiceprezeska Fundacji

Iwona Kołodziejek

Dyrektorka
zarządzająca

Magdalena Drożdżewicz

Dyrektorka ds. finansów

Cecylia Jakubczak

Dyrektorka komunikacji

Marta Woźnicka

Szefowa
ds. grantów

Zuzanna Wesołowska

Szefowa
ds. administracji i kadr

Anna Niedziałkowska

Szefowa ds. rozwoju Centrum Społeczności Romskiej

Patrycja Rewerska

Szefowa zespołu
ds. wsparcia beneficjentów

Olena Vaidalovych

Starsza doradczyni
ds. prawnych i rzecznictwa

Ewelina Bosak

Koordynatorka współpracy partnerskiej

Taras Gembik

Head of Roma Community Center Development

Anna Bułat

Koordynatorka
projektów

Denys Zhukov

Specjalista
ds. marketingu

Karolina Rudnicka

Koordynatorka
biura

Rajmund Siwak

Asystent
integracyjny

Natalia Yuzypchuk 

Asystentka
ds. budowania zaangażowania społeczności

Rada Sorochynska

Asystentka ds. budowania zaangażowania społeczności  

Sonia Styrkacz

 Specjalistka ds. wsparcia psychologicznego i psychospołecznego

Olga Górniak

Asystentka promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Monika Adler

Asystentka
integracyjna 

Luba Vaidalovych

Wsparcie działania
Centrum Społeczności Romskiej

Manuel Dębicki

Mentor

Scroll to Top
Przewiń do góry