Raporty

“To nie są uchodźcy, tylko podróżnicy”. Sytuacja romskich osób uchodźczych w województwie podkarpackim

Prawa człowieka – potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Raport Alternatywny – nieprzestrzeganie praw dziecka w Polsce

Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne

Publikacje

Misja asystent I Przyszłość edukacji Romów w Polsce I Kilka refleksji teoretycznych i praktycznych

Scroll to Top
Przewiń do góry