Raporty i publikacje

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i cyberprzemocy wobec osób uchodźczych z Ukrainy pochodzenia romskiego

Pobierz raport

Raport „Jesteśmy nigdzie. Sytuacja dzieci romskich z Ukrainy w świetle badań partycypacyjnych w społeczności”

 

Wersja krótka raportu „Jesteśmy nigdzie. Sytuacja dzieci romskich z Ukrainy w świetle badań partycypacyjnych w społeczności”

To nie są uchodźcy, tylko podróżnicy. Sytuacja romskich osób uchodźczych w województwie podkarpackim

Prawa człowieka – potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Raport Alternatywny – nieprzestrzeganie praw dziecka w Polsce

Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne

Misja asystent I Przyszłość edukacji Romów w Polsce I Kilka refleksji teoretycznych i praktycznych

Scroll to Top
Przewiń do góry