Zespół mobilny fundacji – wsparcie udzielone w lutym

Za nami kolejny, intensywny miesiąc działań zespołu mobilnego Fundacji W Stronę Dialogu. W lutym nasza organizacja wsparła kilkadziesiąt wielodzietnych rodzin romskich z Ukrainy mieszkających w ośrodkach w Święcicach, Soczewce i Okunince. Pomoc ze strony fundacji otrzymały również osoby ze społeczności romskiej systematycznie docierające z różnych części Ukrainy do Przemyśla.

W lutym zespół mobilny Fundacji W Stronę Dialogu kolejny raz odwiedził ośrodki, w których przebywają uchodźczynie i uchodźcy pochodzenia romskiego z Ukrainy. Rodziny mieszkające w Święcicach i Soczewce (woj. mazowieckie) zostały wyposażone w artykuły spożywcze, pielęgnacyjne i w chemię gospodarczą. Do Święcic dostarczono również brakującą zastawę i sztućce, a do Soczewki szklanki. W obu ośrodkach przeprowadzono rozmowy motywacyjne. Dzieci wspólnie z mami i opiekunkami systematycznie brały udział w zajęciach odbywających się w Centrum Społeczności Romskiej w Warszawie. W Soczewce warsztaty adresowane do dzieci odbyły się na terenie ośrodka.

Zespół mobilny Fundacji odwiedził również ośrodek w Okunince (woj. lubelskie) w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Ocenie poddano m.in. warunki mieszkalne, wyposażenie oraz lokalizację. Równolegle prowadzone były działania w Przemyślu (woj. podkarpackie), gdzie na dworzec PKP miesięcznie przyjeżdża około 100 – 150 osób pochodzenia romskiego z Ukrainy. W lutym fundacja przekazał do Przemyśla aż 40 paczek niezbędnych produktów, które trafiły łącznie do 200 – 300 osób, które uciekając przed wojną poszukują schronienia w Polsce.

Działania prowadzone w ośrodkach dla osób uchodźczych realizowane są w ramach projektu “Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce” są realizowane we współpracy z CARE Poland i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Scroll to Top
Przewiń do góry