Fundacja w Stronę Dialogu publikuje raport pt. “To nie są uchodźcy, tylko podróżnicy”

Fundacja w Stronę Dialogu publikuje raport pt. “To nie są uchodźcy, tylko podróżnicy”

Fundacja w Stronę Dialogu, dzięki wsparciu Humanity Now, opublikowała raport o sytuacji romskich osób uchodźczych w woj.podkarpackim.

W raporcie znajduje się szeroka analiza sytuacji ukraińskich uchodźców oraz uchodźczyń romskiego pochodzenia w woj. podkarpackim, jak i rekomendacje dotyczące systemowego wsparcia osób romskich.

Od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę ponad 7 milionów ukraińskich uchodźców i uchodźczyń wyjechało do krajów sąsiednich lub dalej, do państw Europy Zachodniej . Według ustaleń Komisji Europejskiej z kwietnia 2022 roku, było wśród nich około 100 tysięcy osób romskich . Już pierwszego dnia tysiące uchodźców ruszyło w stronę polskiej granicy. Szacujemy, że obecnie w Polsce przebywa kilkadziesiąt tysięcy Romów z Ukrainy, w znacznej większości pozbawionych wystarczającego wsparcia systemowego oraz – częściowo lub całkowicie – odizolowanych od infrastruktury pomocowej.

Poza nierównym traktowaniem Romowie spotykają się z powszechnym antycyganizmem, a wyzwania, przed którymi stoją podczas ucieczek, są szczególnie dotkliwe. Wskutek wybuchu wojny, pomoc dla tej grupy nabrała nowego wymiaru: substandardowego wsparcia w punktach recepcyjnych i miejscach zbiorowego zakwaterowania. Poniższy raport koncentruje się na przygranicznym Przemyślu w „tranzytowym” województwie podkarpackim, gdzie powyższe kwestie widać wyraźnie. Do innych zidentyfikowanych problemów należy utrudniony dostęp do zakwaterowania i zwiększone ryzyko bezdomności, dyskryminacja na przejściach granicznych oraz w dostępie do świadczeń i usług (edukacji, tłumaczenia, transportu), a także wzrost retoryki romofobicznej ze strony przedstawicieli władz publicznych. Miesiącami na głównym dworcu w Przemyślu funkcjonował tzw. „romski korytarzyk”, a matki z dziećmi spały na ziemi pomimo obecności organizacji międzynarodowych czy sztabu kryzysowego, a także interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pełen raport dostępny jest w zakładce “Raporty i Publikacje


Materiał przedstawiony w raporcie został zgromadzony przez zespół Fundacji w Stronę Dialogu podczas regularnych wizji lokalnych na terenie województwa podkarpackiego, głównie w Przemyślu, prowadzonych od marca 2022 do maja 2023 roku. Raport powstał w oparciu o wielostanowiskowe badania jakościowe, korespondencję z przedstawicielami władz oraz analizę danych zastanych pod kątem ewentualnych naruszeń praw człowieka.
Autorki i Autorzy raportu: Paulina Piórkowska, Adam Durjasz, Joanna Talewicz, Olena Vaidalovych, Małgorzata Kołaczek, Sarian Kosma Jarosz

Scroll to Top
Przewiń do góry