Kurs edukacyjny o Zagładzie Romów

Kurs edukacyjny o Zagładzie Romów

2 sierpnia obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Z okazji 79 rocznicy tego tragicznego i znaczącego dla romskiej społeczności zdarzenia, Fundacja w Stronę Dialogu wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowała kurs edukacyjny o zagładzie Romów. 


Podczas kursu uczestnicy i uczestniczki poznali historię Romów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem ich życia w Polsce. Głównym celem spotkań edukacyjnych było przybliżenie tematu Zagłady Romów w czasie II wojny światowej i zastanowienie się, dlaczego jest to wydarzenie mało obecne w przestrzeni publicznej, a jednocześnie tak ważne. FwSD podzieliła się doświadczeniem, w jaki sposób budować aktywne postawy wobec upamiętniania tragicznych wydarzeń oraz rocznic nawiązujących do historii społeczności romskich. Warsztaty odbyły się w Warszawie, Łodzi i w Oświęcimiu – miejscach ważnych nie tylko ze względu na historię społeczności romskiej, ale również związanych z jej współczesnym życiem. 


Uczestnicy i uczestniczki kursu podzielili się z nami swoją opinią na temat kursu, a także refleksjami nt. upamiętniania Zagłady Romów. Poniżej przedstawiamy kilka z nich, które w bardzo trafny sposób opisują zdarzenie i intencje, jakie towarzyszyły organizacji warsztatów. 

“Kurs mi pokazał, jak bardzo zafałszowane są nasze wyobrażenia na temat społeczności romskich. Prawdziwa widoczność tej grupy i jej doświadczeń jest szansą na uczynienie naszego świata lepszym do życia dla wszystkich.
Edukacja jest zawsze kluczem do oswajania fałszywych wyobrażeń. Szczególnie ważne w tym kontekście jest przypominanie o Zagładzie Romów i Sinti. Rasizm musi być nazwany i uznany, tylko wtedy można mu się przeciwstawiać.” – Justyna Radomińska, Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

“Wątki Zagłady Romów w zasadzie nie istnieją w przestrzeni publicznej, a w dyskursie historycznym przez dekady stanowiły niszę. Wspólne spotkania, dialog i dyskusja zrzucają kurtynę stereotypów i stygmatyzacji.” – Łukasz Gładysz

“O każdym narodzie należy pamiętać w równym stopniu – a przez lata historia zagłady Romów była zapomniana. Należy przywracać pamięć o tych wydarzeniach, by uzmysłowić sobie, jak wielka to była tragedia. Społeczeństwo większościowe powinno być szczególnie uważne na krzywdę i dyskryminację mniejszości w swoim kraju. “ – Natalia Różańska, POLIN

“Nigdy nie wiadomo kiedy sama znajdę się po stronie wykluczonych, z jakiegokolwiek powodu. Ty też tego nie wiesz. Trzeba przypominać sobie i innym do czego prowadzi niechęć, nienawiść i podziały.” – Elżbieta Kiziukiewicz

“Udział w wykładach i dyskusjach, obejrzenie wystaw i ekspozycji muzeów było dla mnie przeżyciem wyjątkowym, dzięki któremu lepiej rozumiem współczesną sytuację Romów. Uważam, że należy szanować podmiotowość mniejszości romskiej i doceniać jej udział w rozwoju kulturowym państwa polskiego.” – Małgorzata Koroś, Ośrodek Rozwoju Edukacji


Jest niezmiernie ważne, abyśmy nie tylko pamiętały i pamiętali, ale także edukowały i edukowali siebie i innych o tak niedawnej historii społeczności romskiej i Sinti. Pogłębianie wiedzy na ten temat pozwala nam lepiej zrozumieć tragedię, która dotknęła te społeczności, oraz daje szansę na budowanie lepszego jutra – opartego na współczuciu i szacunku wobec wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy kulturowego.

Scroll to Top
Przewiń do góry