Warsztaty poszerzające wiedzę nt. społeczności romskich

Proces emancypacji społeczności romskiej w ostatnich latach znacząco przyspieszył. Mimo to nadal obserwujemy systemową dyskryminację Romek i Romów. Skutecznym narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu jest edukacja. Stąd inicjatywa warsztatów adresowanych do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą romską dających możliwość zdobycia wiedzy dot. wyzwań z którymi mierzy się społeczność romska w Polsce i sposobów przeciwdziałania …

Warsztaty poszerzające wiedzę nt. społeczności romskich Read More »