Warsztaty poszerzające wiedzę nt. społeczności romskich

Proces emancypacji społeczności romskiej w ostatnich latach znacząco przyspieszył. Mimo to nadal obserwujemy systemową dyskryminację Romek i Romów. Skutecznym narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu jest edukacja. Stąd inicjatywa warsztatów adresowanych do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą romską dających możliwość zdobycia wiedzy dot. wyzwań z którymi mierzy się społeczność romska w Polsce i sposobów przeciwdziałania najczęstszym problemom. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się 26 i 29 kwietnia w Warszawie oraz 6 maja w Krakowie.

Adresatki i adresaci warsztatów

Warsztaty w pierwszej kolejności są adresowane do nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą pochodzenia romskiego. W zajęciach zaplanowanych na 29 kwietnia może dołączyć każda osoba zainteresowana tematyką mniejszości etnicznych oraz kultury romskiej. 

Obszar tematyczny warsztatów

Wbrew utrwalonym stereotypom, Romki i Romowie nie stanowią jednej, zamkniętej społeczności. Krokiem w stronę przeciwdziałania spotykającej ich dyskryminacji jest edukowanie społeczeństwa większościowego na temat ich różnorodności oraz historii, która doprowadziła do strukturalnego wykluczenia. Choć emancypacja osób romskich postępuje, brak powszechnej wiedzy na ich temat sprzyja ich pomijaniu m.in. w obszarach edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa i zdrowia.  Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają wiedzę na temat wyzwań z jakimi spotykają się Romki i Romowie w naszym kraju oraz na temat dobrych praktyk, które możemy wdrażać w odpowiedzi na te zjawiska. Spotkania odbędą się w języku polskim.

Harmonogram spotkań

26 kwietnia, 10:00 – 15:30
Działania integracyjne w środowisku szkolnym – przykłady i dobre praktyki
Centrum Społeczności Romskiej (ul. Skrzetuskiego 36a w Warszawie)
Warsztaty dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek
W ramach warsztatów przewidziany jest lunch

29 kwietnia, 9:30 – 14:00
Społeczności romskie – tożsamość, różnorodność, historia. Teoria i praktyka
Centrum Społeczności Romskiej (ul. Skrzetuskiego 36a w Warszawie)
Warsztaty otwarte dla wszystkich

6 maja, 12:00 – 16:00
Działania integracyjne w środowisku szkolnym – przykłady i dobre praktyki
Kraków (lokalizacja zostania podana później)
Warsztaty dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek

Zapisy

Udział w warsztatach jest bezpłatny i odbędzie się w języku polskim. Warunkiem koniecznym do wzięcia w nich udziału jest wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: anian@fundacjawstronedialogu.pl (prosimy również o kierowanie na ten adres wszystkich pytań i wątpliwości).

Osoba prowadząca

Małgorzata Kołaczek – doktorka nauk politycznych, adiunkta w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełniła też funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych (2020-2023). Wiceprezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Inicjatorka Centrum Społeczności Romskich. Współtwórczyni grupy Poland-Roma-Ukraine. Redaktorka ds. recenzji w czasopiśmie Romani Studies naukowego towarzystwa Gypsy Lore Society. Absolwentka studiów Public Relations na WSE w Krakowie i Akademii Profesjonalnego Coacha na SGH w Warszawie. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością romską i jej sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie. Autorka książek, stypendystka programów naukowych i dydaktycznych, edukatorka, trenerka antydyskryminacyjna. Koordynatorka projektów edukacyjnych i badawczych, twórczyni programów i narzędzi edukacyjnych.

 Warsztaty są organizowane przez Fundację w Stronę Dialogu we współpracy i z środków IOM.

Scroll to Top
Przewiń do góry