Osoby uchodźcze z jeszcze większym wsparciem Fundacji

Od września osoby uchodźcze ze społeczności romskiej mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie Fundacji. Nasze zespoły mobilne działają w Przemyślu, Soczewce i Święcicach. W planie szkolenia dla organizacji zajmujących się integracją cudzoziemców. A wszystko za sprawą współpracy, którą Fundacja nawiązała z CARE International in Poland.

Fundacja W Stronę Dialogu, jako czołowa organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej w Polsce, jest zawsze tam, gdzie Romki i Romowie potrzebują wsparcia. Nasze zespoły mobilne są obecne w ośrodkach zamieszkałych przez uchodźczynie i uchodźców pochodzenia romskiego. Regularnie odwiedzamy Przemyśl, Soczewkę i Święcice. Działamy wielopoziomowo świadcząc nieodpłatną pomoc prawną i psychologiczną, prowadząc działania animacyjne jak i oferując wsparcie mentorskie. Robimy to przy zaangażowaniu asystentek i asystentów kultury romskiej. W najbliższym czasie przeprowadzimy również serię szkoleń adresowanych do organizacji zajmujących się integracją cudzoziemców: ADRA Polska, HumanDoc i Kultura Równości. Naszą uwagę skierujemy w stronę osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, należących do społeczności romskiej oraz do osób LGBT+.

Działania prowadzone w ośrodkach w Przemyślu, Soczewce i Święcicach oraz seria szkoleń dla organizacji społecznych realizowane są w ramach projektu “Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce” realizowanego we współpracy z CARE International in Poland i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Wsparcie:

Scroll to Top
Przewiń do góry