Wspieramy kandydaturę Konrada Ciesiołkiewicza na Rzecznika Praw Dziecka

W połowie grudnia kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Organizacje społeczne, świadome znaczenia tej funkcji w państwie, zdecydowały się wesprzeć kandydaturę Konrada Ciesiołkiewicza na to stanowisko. Wśród 23 organizacji, których zdaniem Ciesiołowski powinien zostać Rzecznikiem Praw Dziecka, znajduje się Fundacja W Stronę Dialogu.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Po latach zaniedbań i marazmu dzieci zasługują na Rzecznika, który będzie aktywnie działał na ich rzecz. Rzecznika, który dostrzega potrzeby wszystkich dzieci, w tym dzieci ze społeczności romskiej mieszkającej w Polsce od lat, jak i tej, którą rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła do szukania domu poza ojczyzną. Takim Rzecznikiem Praw Dziecka z pewnością będzie Konrad Ciesiołkiewicz.

Uzasadnienie poparcia organizacji i osób dla kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka:

Konrad Ciesiołkiewicz (46 l.), doktor nauk społecznych, psycholog, politolog, menedżer, były instruktor harcerski, społecznik, prezes Fundacji Orange, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, z doświadczeniem instytucjonalnym jako rzecznik prasowy rządu w latach 2005-2006, twórca i organizator wielu akcji i inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, edukacyjnych, cywilizacyjnych i technologicznych, laureat Nagrody Janusza Korczaka za wspieranie praw dzieci i młodzieży.

“Urząd Rzecznika Praw Dziecka powinien ponownie służyć dzieciom i młodzieży. Osoba na tym stanowisku musi zadbać o najwyższe standardy chronienia dzieci przed przemocą. Polska powinna powrócić do Komitetu Praw ONZ a sam rzecznik – włączyć się aktywnie w opiniowanie prawa, które dotyczy dzieci. W pierwszej kolejności rzecznik musi stać na straży – aby skutecznie przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci. Musi także zadbać o to, aby środowisko szkolne było dla dzieci i młodzieży miejscem bezpiecznym, w którym można się rozwijać. Priorytetem rzecznika powinno być także zadbanie o to, żeby szkoła i instytucje pracujące z dziećmi szanowały i rozumiały różnorodność, która jest częścią naszego świata” – mówi o swojej wizji urzędu.

Konrad Ciesiołkiewicz jest człowiekiem dialogu, porozumienia i wspólnego poszukiwania rozwiązań. W kwestiach związanych z prawami dziecka wyróżnia go wszechstronne podejście, które uwzględnia różne współczesne wyzwania społeczne, związane m.in. z demografią i zmianami modelu funkcjonowania rodzin, edukacji, zdrowia (w tym psychicznego), cyfryzacji i nowych technologii, rynku pracy. Gwarantuje to szerokie i włączające podejście do problematyki praw dziecka w wielu kontekstach, niezbędne na stanowisku RPD w nowej kadencji, której wyzwaniem będzie odbudowywanie rangi, powagi i znaczenia tej instytucji.

Konrad Ciesiołkiewicz posiada wszechstronne, niezbędne na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka wykształcenie i przygotowanie. Dysponuje dużym doświadczeniem organizacyjnym w zarządzaniu i realizacji ogólnokrajowych projektów społecznych w zakresie edukacji, dialogu społecznego oraz praw dzieci i młodzieży. Jako prezes Fundacji Orange, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, kierujący Radą Fundacji Dorastaj z Nami, czy współpracujący m.in. ze Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza podejmuje różnorakie działania i realizuje programy edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kształcenia kompetencji przyszłości, a także dotyczące podmiotowości i praw dziecka i przeciwdziałające wykluczeniom w środowisku społeczno-cyfrowym i informacyjnym. Prowadzi też działania w obszarze przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Jest pomysłodawcą Karty Praw Dziecka w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach, zachęcającej sektor prywatny i publiczny do działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości firm i instytucji, przygotowanej we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmami i organizacjami społecznymi. Współpracuje z wieloma organizacjami i fundacjami zajmującymi się wsparciem dzieci i młodzieży, w tym Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Występował przeciwko projektom ustawy lex Czarnek, wprowadzeniu do szkół przedmiotu historia i teraźniejszość́, a także ustawie o resocjalizacji nieletnich.

Kandydaturę Konrada Ciesiołkiewicza na urząd Rzecznika Praw Dziecka wspierają:

Organizacje społeczne:

Wolne sądy

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Akcja Demokracja

Protest z Wykrzyknikiem

Fundacja W Stronę Dialogu

Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Grow Space

Kluby “Tygodnika Powszechnego”

Fundacja Jerzego Turowicza

Towarzystwo Więź

Fundacja Dopamina Lab

diversityPL

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Varia Posnania

Fundacja Hybrydowa Szkoła

Stowarzyszenie Projekt Tarnów – obszar edukacja

Fundacja Bonae Fidei – obszar młodzież

Fundacja Energia dla Europy Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Uczelnia Korczaka

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Fundacja Panoptykon

UNAWEZA Foundation

Inicjatywa Gadka Senacka

Osoby:

Agata Dawidowska – Rzecznik Praw Uczniowskich Poznań

Damian Jaworek – Warszawski Rzecznik Praw

Agnieszka Jankowiak – Maik, Babka od histy

Marta Szymczyk, Nieszablonowa pedagożka wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2023

Jakub Wygnański

Magdalena Bigaj

Aleksandra Rodzewicz

Anna Dęboń

Danuta Sowińska

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, Szkoła bohaterek i bohaterów

Scroll to Top
Przewiń do góry