300 uchodźczyń i uchodźców z pomocą Fundacji – podsumowanie kwietnia

W kwietniu Fundacja W Stronę Dialogu dotarła z pomocą do ponad 300 osób pochodzenia romskiego z Ukrainy, z których większość stanowią dzieci. Uciekające przed wojną rodziny, po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej, nie wiedzą co robić i gdzie szukać wsparcia Fundacja W Stronę Dialogu bierze je pod swoje skrzydła zapewniając niezbędną pomoc humanitarną

Podsumowanie działań podjętych przez zespół mobilny Fundacji W Stronę Dialogu w kwietniu obejmujących wsparcie uchodźczyń i uchodźców pochodzenia romskiego z Ukrainy przebywających w ośrodkach zborowego zakwaterowania w  Soczewce (woj. mazowieckie), Okunince (woj. Mazowieckie) i Święcicach (woj. mazowieckie) lub mieszkających samodzielnie w Warszawie, Kutnie oraz Przemyślu.

Działania interwencyjne

  • Fundacja W Stronę Dialogu prowadzi regularne interwencje na dworcu PKP Przemyśl – pomagamy w realokacji osób, zapewniamy dostęp do podstawowych usług, przekazujemy wsparcie rzeczowe pozwalające przetrwać sytuację kryzysową, w której znajdują się rodziny romskie po przybyciu do Polski.

Edukacja dzieci i młodzieży

  • Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji W Stronę Dialogu w ośrodku w Soczewce działa szkoła, do której chodzi 30 dzieci. Pokrywamy koszty wynagrodzenia nauczycielki, zapewniamy środki niezbędne do zakupu materiałów edukacyjnych i przyborów szkolnych.
  • Dzieci mieszkające w ośrodku w Soczewce wzięły udział w wycieczce do Muzeum w Płock, maluchom z Warszawy fundacja zorganizowała wyjście do kina i sali zabaw.
  • 100 dzieci z Okuninki, Soczewki i Warszawy wzięło udział w zajęciach edukacyjnych przygotowujących je do nauki w szkole, a także w zajęciach dot. kultury i języka romskiego.

Spotkania informacyjne dla dorosłych

W Okunince, Przemyślu, Siedlcach, Soczewce i Święcicach zorganizowane zostały spotkania informacyjne z rodzicami. Podczas spotkań poruszane były takie tematy jak: zmiany w prawie obejmujące uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy, dostęp do świadczeń dla rodzin uchodźczych oraz wyzwania, z jakimi można się spotkać podczas zapisu do urzędu pracy.  

Pomoc rzeczowa

  • Zapewniamy pomoc rzeczową – dzięki Fundacji rodziny romskie z Ukrainy, które przebywają w ośrodkach, mają dostęp do chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów spożywczych oraz pieluszek i mleka modyfikowanego dla dzieci. W kwietniu zespół mobilny fundacji przygotował 60 paczek.

Szkolenia z cyberprzemocy dla rodziców

  • Młodzież i starsze dzieci dużą część wolnego czasu spędzają wpatrzone w telefony. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzicie mieli świadomość zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież korzystająca z sieci. W tym celu Fundacja W Stronę Dialogu przeprowadziła serię szkoleń dot. cyberprzemocy wyposażając rodziców w materiały edukacyjne. Szkolenia odbyły się w Okunince, Soczewce, Święcicach i Warszawie.

Działania monitorujące

  • Zespół mobilny Fundacji W Stronę Dialogu monitoruje warunki bytowe w ośrodkach, w których przebywają rodziny romskie z Ukrainy, które w Polsce. znalazły schronienie przed wojną. W kwietniu prowadzone były obserwacje i rozmowy indywidualne obejmujące m.in. zakres potrzeb osób przebywających w ośrodkach.

Zdrowie

  • Osoby z Okuninki i Warszawy, które wymagały wsparcia w związku ze stanem zdrowia, otrzymały wsparcie w umówieniu wizyt lekarskich oraz wykupieniu recept.

Opisane w tekście działania Fundacji W Stronę Dialogu zostały zrealizowane dzięki wsparciu: Alight Humanitarian Aid, Ashoka, CARE, IOM Polnad, Oxfam, Save the Children

Scroll to Top
Przewiń do góry