Transmisja Solidarnościowego Koncertu // Solidarity Concert Transmission

W rocznicę wybuchu wojny, Fundacja organizuje koncert Alexa Karpanenki – ukraińskiego działacza społecznego.

Alex grał na dworcowym pianinie podczas alarmu bombowego we Lwowie, wspiera obywateli poprzez regularne bezpłatne koncerty dla osób w kryzysie. Jego inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko publiczności, ale również mediów światowych, a nagranie jego gry podczas alarmów powietrznych zostało pokazane przez Hansa Zimmera podczas koncertu w Londynie.
Alexowi towarzyszyć będzie Jenni Wajs – harfistka, kompozytorka, gorzowianka, potomkini Taborowej Orkiestry Harfiarzy Wajs oraz romska aktywistka działająca na rzecz praw człowieka, od wielu lat współpracująca z Fundacją W Stronę Dialogu.

Dołącz do nas online w dniu, w którym naszym obowiązkiem jest dać wyraźny sygnał wsparcia tym wszystkim, których dotyka wojna.

Chwała Ukrainie.

PIĄTEK, 24 LUTEGO 2023 O 17:00 – 19:30, transmisja >>>

*
On the anniversary of the outbreak of war in Ukraine, the W Stronę Dialogu Foundation is organizing a concert by Alex Karpanenka – a Ukrainian social activist who played the piano at a railway station during a bombing alarm in Lviv. Alex supports citizens by regularly giving free concerts for people in crisis. His initiative has met with great interest not only from the audience, but also from global media, and the recording of his playing during air raids was shown by Hans Zimmer during a concert in London. Alex will be accompanied by Jenni Wajs – a harpist, composer, and a descendant of the Tabor Harpist Orchestra Wajs from Gorzów, as well as a Roma activist working for human rights, who has been cooperating with the W Stronę Dialogu Foundation for many years.

Join us online on the day when it is our duty to give a clear signal of support to all those affected by the war.

Sława Ukrajini!

Scroll to Top
Przewiń do góry