Z radością informujemy, że w styczniu 2021 r., Fundacja w Stronę Dialogu rozpoczęła realizację projektu: „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce” w ramach projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo Asystentów i Asystentek Edukacji Romskiej (AER) z całej Polski i został zaplanowany na 19 miesięcy. Będzie realizowany w okresie od 29.01.2021 do 29.12.2022 roku.

W ramach naszych działań przewidujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze (prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla AER-ów), stworzenie portalu edukacyjnego online z materiałami video i artykułami wspomagającymi pracę asystentów, organizację spotkań wzmacniających, mających na celu wypracowanie wśród asystentów postawy Self-Advocata, wydanie publikacji na temat dobrych praktyk w środowiskach pracy AER-ów oraz wypracowanych wspólnie z asystentami i asystentkami rekomendacji dla pracy asystentów, organizację konferencji promocyjno-informacyjnej skierowanej do środowiska szkolnego, asystentów i asystentek, liderów i liderek romskich.

Celem naszego projektu jest wzmocnienie zawodu Asystenta Edukacji Romskiej poprzez wdrożenie i opracowanie programu podnoszącego kompetencji 20 osób wywodzących się ze środowiska AER.

Kluczową rolą projektu jest rozszerzenie kompetencji rzeczniczych uczestników, będących ważnym argumentem dla wzmocnienia obecności asystentów i asystentek w polskich szkołach. Asystenci będą mogli występować w roli Self-Advocatów, multiplikatorów. To umożliwi im nie tylko skuteczną walkę o swoje prawa, egzekwowanie przywilejów dla swojego zawodu, obronę przed niesprawiedliwym traktowaniem i dyskryminacją, ale także wsparcie innych osób pochodzenia romskiego, które wykonują ten zawód lub planują zostać AER-ami.

Ponadto projekt zawiera również wsparcie instytucjonalne.

Więcej informacji i materiałów można znaleźć na stronie projektu www.misjaasystent.pl