Apel do polskich władz: Przestańcie traktować społeczność romską z Ukrainy jak uchodźców drugiej kategorii

Apel Fundacji W Stronę Dialogu do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Marcina Wiącka, Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni oraz liderów partii koalicji rządzącej wystosowany w związku z 2. rocznicą rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę

Treść apelu:

W sobotę, 24 lutego mija 2. rocznica od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna wypędziła z domów 7 milionów Ukrainek i Ukraińców, w tym 50 000 – 70 000  osób ze społeczności romskiej, z których większość to dzieci. Ich sytuacja była i jest dramatyczna. Co przez ostatnie 2 lata zrobiły polskie władze, aby wesprzeć uchodźczynie i uchodźców romskiego pochodzenia? Zdecydowanie za mało! 

Dlatego dzisiaj, kiedy wojna w Ukrainie trwa kolejny rok, apelujemy do polskich władz o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji ukraińskiej społeczności romskiej. Romki i Romowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, spotkali się – i nadal spotykają – z dyskryminacją, gorszym traktowaniem i odrzuceniem. Tym samym romskie osoby uchodźcze z Ukrainy stały się „uchodźcami drugiej kategorii” ignorowanymi przez dotychczasową władzę, która przymykała oczy na segregację, brak dostępu Romek i Romów do ośrodków zbiorowego zakwaterowania przyzwalając tym samym na dyskryminację tej najsłabszej grupy uchodźczyń i uchodźców.

Dlatego jako Fundacja W Stronę Dialogu – założona w 2012 roku czołowa organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej w Polsce prowadząca w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej – apelujemy do polskiego rządu o zejście ze ścieżki dyskryminacji i uprzedzeń, którą podążała poprzednia władza i zmianę kierunku działań w stronę rozwiązań, które winny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.

Kierujemy do polskich władz 7 głównych postulatów. Ich realizacja to pierwszy krok ku poprawie krytycznej sytuacji społeczności uchodźczej pochodzenia romskiego, którą wojna w Ukrainie wygnała do Polski.

  1. Stworzenie we współpracy z organizacjami społecznymi, w tym organizacjami romskimi, kompleksowego programu wsparcia uchodźczyń i uchodźców pochodzenia romskiego.
  2. Zdjęcie pełnej odpowiedzialności za pomoc romskim osobom uchodźczym z organizacji społecznych na rzecz zwiększenia zaangażowania instytucji państwowych.
  3. Przygotowanie planu kwaterunkowego dla osób mieszkających obecnie w miejscach zbiorowego zakwaterowania, które w niedalekiej przyszłości mają zostać zlikwidowane przy jednoczesnym zahamowaniu procederu segregacji etnicznej w tychże miejscach.
  4. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pełnego dostępu do edukacji, który obecnie bywa im blokowany.
  5. Wsparcie finansowe organizacji społecznych działających na rzecz uchodźczyń i uchodźców ze społeczności romskiej z Ukrainy z uwagi m.in. na odpływające z Polski finansowanie międzynarodowe.
  6. Nałożenie na władze lokalne i instytucje prowadzące ośrodki dla uchodźczyń i uchodźców, w których przebywają osoby ze społeczności romskiej, obowiązku współpracy z organizacjami społecznymi obejmującego możliwość wstępu na teren ośrodków, który obecnie bywa blokowany.
  7. Podjęcie działań mających na celu redukcję uprzedzeń i walkę z dyskryminacją, której uchodźczynie i uchodźcy pochodzenia romskiego doświadczają ze strony polskiego społeczeństwa, pracowników i pracowniczek społecznych oraz instytucji państwowych.

Jako Fundacja W Stronę Dialogu – pierwsza organizacja w Polsce, która zaangażowała się w działania pomocowe na rzecz osób uchodźczych pochodzenia romskiego z Ukrainy – jesteśmy gotowe i gotowi wesprzeć polski rząd ekspertyzą i doświadczeniem. Jednocześnie apelujemy o potraktowanie sytuacji Romek i Romów z Ukrainy jako jeden z priorytetów.  Bez wsparcia władz nie będziemy w stanie skutecznie działać na rzecz poprawy sytuacji tej najbardziej marginalizowane grupy uchodźczej z Ukrainy.

Scroll to Top
Przewiń do góry