Team

dr Joanna Talewicz

Prezeska Fundacji

dr Małgorzata Kołaczek

Wiceprezeska Fundacji

Paulina Piórkowska

Koordynatorka ds. działań interwencyjnych i wsparcia społeczności

Katarzyna Płaza

Koordynatorka projektów strategicznych

Elżbieta Mibenge

Koordynatorka partnerstw strategicznych

Marta Woźnicka

Koordynatorka projektów

Olena Vaidalovych

Starsza Doradczyni ds. prawnych i rzecznictwa

Weronika Wysocka

Specjalistka ds. komunikacji i promocji

Zuzanna Wesołowska

Specjalistka ds. administracji, kadr i zamówień

Igor Szarafin

Opracowywanie zagadnień na
media społecznościowe

Centrum Społeczności Romskiej i zespół interwencyjno-asystencki

Anna Lukaszyk

Office Managerka

Marta Juchimiuk

Community Managerka

Rajmund Siwak

Specjalista ds. edukacji i działań interwencyjnych

Julia Majewska

Koordynatorka ds. animacji kultury

Roksana Mroczek

Edukatorka i asystentka kulturowa

Patrycja Mroczek

Edukatorka i asystentka kulturowa

Adam Durjasz

Zespół asystencko-interwencyjny

Sonia Styrkacz

Wsparcie psychospołeczne i doradztwo zawodowe

Seweryn Dubis

Animator kultury i zespół asystencko-interwencyjny

dr Ignacy Jóźwiak

Badania społeczne i aktywizacja zawodowa

Alwaro Siwak

Zespół asystencko-interwencyjny

Eryk Pietrzak

Zespół asystencko-interwencyjny

Zuzanna Tomaszek

Zespół asystencko-interwencyjny

Olga Górniak

Zespół asystencko-interwencyjny

Kamila Mikołajek

Zespół asystencko-interwencyjny

Krzysztof Górniak

Zespół asystencko-interwencyjny

Natalia Yuzypchuk 

Zespół asystencko-interwencyjny

Manuel Dębicki

Wsparcie społeczności romskiej 

Tadeusz Krzyżanowski

Wsparcie społeczności romskiej 

Marlena Krzyżanowska

Wsparcie społeczności romskiej 

Bożena Siwak 

Wsparcie społeczności romskiej 

Maria Yakovishak

Wsparcie działania centrum

Timea Farkas

Wsparcie działania centrum

Luba Vaidalovych

Wsparcie działania centrum

Scroll to Top