Jak Fundacja wspierała uchodźczynie i uchodźców w maju?

Działania z zakresu wsparcia rzeczowego, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, monitoring warunków w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, pomoc w zakresie zdrowia – to tylko niektóre z działań, jakie Fundacja W Stronę Dialogu podjęła w maju niosąc pomoc rodzinom romskich uciekających przed wojną do Polski. Z uwagi na systematyczne interwencje podejmowane w woj. podkarpackim, Fundacja W Stronę Dialogu otworzyła oddział w tym miesiącu oddział w Przemyślu.

Podsumowanie działań podjętych przez zespół mobilny Fundacji W Stronę Dialogu w maju obejmujących wsparcie uchodźczyń i uchodźców pochodzenia romskiego z Ukrainy przebywających w ośrodkach zborowego zakwaterowania w  Soczewce (woj. mazowieckie), Okunince (woj. Mazowieckie) i Święcicach (woj. lub mieszkających samodzielnie w Warszawie, Kutnie oraz Przemyślu.

Działania interwencyjne

 • ­Fundacja W Stronę Dialogu prowadzi regularne interwencje na dworcu PKP Przemyśl – pomagamy w realokacji osób, zapewniamy dostęp do podstawowych usług, przekazujemy wsparcie rzeczowe pozwalające przetrwać sytuację kryzysową, w której znajdują się rodziny romskie po przybyciu do Polski.
 • Szczegółowy opis interwencji, która miała miejsce w maju, a w ramach której Fundacja W Stronę Dialogu zmobilizowała do działania zarówno władze lokalne jak i ogólnopolskie, została opisana TUTAJ.

Oddział Fundacji w Przemyślu

 • Dworzec PKP w Przemyślu jest miejsce, gdzie od ponad 2 lat, systematycznie docierają ludzie szukający schronienia przed wojną. Dużą ich część stanowią rodziny romskiego pochodzenia, w tym głównie kobiety z dziećmi. Fundacja W Stronę Dialogu, żeby być skuteczna, uruchomiła w Przemyślu biuro obejmujące swoją działalnością całe województwo podkarpackie.

Matki i dzieci z dachem nad głową

 • Fundacja pozyskała fundusze umożliwiające wsparcie w zakresie opłat dot. krótkoterminowego najmu mieszkań dla matek i dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej w Przemyślu.

Edukacja dzieci i młodzieży

 • Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji W Stronę Dialogu w ośrodku w Soczewce działa szkoła, do której chodzi 30 dzieci. Pokrywamy koszty wynagrodzenia nauczycielki, zapewniamy środki niezbędne do zakupu materiałów edukacyjnych i przyborów szkolnych.
 • 100 dzieci z Okuninki, Soczewki i Warszawy wzięło udział w zajęciach edukacyjnych przygotowujących je do nauki w szkole, a także w zajęciach dot. kultury i języka romskiego.
 • W Warszawie, Kutnie i Przemyślu odbyły się zajęcia animacyjne dla dzieci

Spotkania informacyjne dla dorosłych

 • W Warszawie, Kutnie i Przemyślu zorganizowane zostały spotkania informacyjno- edukacyjne dla dorosłych, podczas których przekazane zostały informacje praktyczne pozwalające odnaleźć się w polskiej rzeczywistości
 • Spotkania dla dorosłych dot.  zmian w prawie obejmujących uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy, dostępu do świadczeń dla rodzin uchodźczych oraz wyzwań, z jakimi można się spotkać podczas zapisu do urzędu pracy.  
 • Spotkania informacyjne dot. programu Cash for Rent (PCK oraz Habitat for Humanity) 

Wsparcie mentoringowe dla dorosłych

 • Odwiedzamy rodziny z Warszawy, wpieramy je w codziennych sprawach, omawiamy plany na przyszłość i plan działań związany ze zmianami w specustawie dot. uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Zdrowie

 • Osoby z Okuninki i Warszawy, które wymagały wsparcia w związku ze stanem zdrowia, otrzymały wsparcie w umówieniu wizyt lekarskich oraz wykupieniu recept.

Dokumenty

 • Organizujemy wsparcie dot. procedur paszportowych

Pomoc rzeczowa

 • Zapewniamy pomoc rzeczową – dzięki Fundacji rodziny romskie z Ukrainy, które przebywają w ośrodkach, mają dostęp do chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów spożywczych oraz pieluszek i mleka modyfikowanego dla dzieci.

Opisane w tekście działania Fundacji W Stronę Dialogu zostały zrealizowane dzięki wsparciu: Alight Humanitarian Aid, CARE, IOM Polnad, Oxfam, Save the Children

Scroll to Top
Przewiń do góry