Oświadczenie Fundacji W Stronę Dialogu z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Oświadczenie Fundacji W Stronę Dialogu z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Zgodnie z danymi UNHCR liczba uchodźczyń i uchodźców na całym świecie osiąga rekordowy poziom ponad 120 milionów. Są to ludzie zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów, prześladowań lub katastrof. Wśród tych milionów znajdują się również uchodźczynie i uchodźcy romscy. Uciekają z różnych krajów, by chronić siebie i swoje rodziny przed prześladowaniami i dyskryminacją. Romska społeczność od dawna staje w obliczu wyjątkowych wyzwań, a ich sytuacja jest często pomijana w globalnych dyskusjach o uchodźczyniach i uchodźcach.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy* i przy tej okazji pragniemy zwrócić uwagę wszystkich na niezwykle istotne kwestie związane z ochroną uchodźczyń i uchodźców, w szczególności tych pochodzenia romskiego z Ukrainy, którzy poszukują schronienia w Polsce. Jest to czas, aby podkreślić nasze osiągnięcia, ale także uczciwie spojrzeć na wyzwania, które wciąż przed nami stoją.

W ciągu ostatnich lat udało nam się osiągnąć znaczący postęp w zakresie ochrony oraz wsparcia uchodźczyń i uchodźców. Dzięki wspólnemu wysiłkowi organizacji społecznych, w tym w szczególności organizacji romskich, wolontariuszek i wolontariuszy, aktywistek i aktywistów oraz instytucji państwowych, tysiące uchodźczyń i uchodźców znalazło w Polsce bezpieczne miejsce do życia, otrzymało wsparcie prawne i psychologiczne, jak i dostęp do edukacji oraz możliwość pracy. Nasza Fundacja z dumą uczestniczyła w wielu inicjatywach, które miały na celu poprawę sytuacji uchodźczyń i uchodźców, w tym tych z romskiej społeczności.

Mimo licznych sukcesów, musimy również zwrócić uwagę na trudności, z jakimi nadal borykają się romskie uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy. Społeczność romska, będąc jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych, często napotyka na dodatkowe bariery, takie jak dyskryminacja, brak zrozumienia ich specyficznych potrzeb kulturowych oraz trudności w dostępie do podstawowych usług. W Polsce, choć poczyniono znaczące kroki w celu poprawy ich sytuacji, ciągle pozostaje wiele do zrobienia.

Udało nam się zrobić naprawdę dużo, ale nadal musimy pracować nad eliminacją uprzedzeń i stereotypów wobec osób pochodzenia romskiego. Ważne jest, aby nasze wspólne działania edukacyjne i świadomościowe, które mają na celu zmianę postaw społecznych względem tej społeczności, były kontynuowane. Konieczne jest również zapewnienie, że polityki migracyjne i integracyjne będą dostosowane do specyficznych potrzeb romskich uchodźczyń i uchodźców, a wsparcie finansowe i logistyczne dotrze do najbardziej potrzebujących.

Fundacja W Stronę Dialogu zobowiązuje się kontynuować swoją pracę na rzecz wszystkich uchodźczyń i uchodźców, w tym osób ze społeczności romskiej. Wspólnie z instytucjami partnerskimi będziemy dążyć do stworzenia bardziej sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa, w którym każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, będzie mógł czuć się bezpiecznie i mieć równe szanse na rozwój.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą misję. Wierzymy, że poprzez wspólne działania możemy realnie wpływać na poprawę sytuacji uchodźców i uchodźców budując lepszą przyszłość dla wszystkich.

Fundacja w Stronę Dialogu

Na zdjęciu uchodźczyni i pracowniczka Fundacja W Stronę Dialogu Natasza Jazepczuk, która jest bohaterką tekstu Pauli Szewczyk opublikowanego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Artykuł można przeczytać TUTAJ. Fot. Adam Stępień.

*Światowy Dzień Uchodźcy to międzynarodowy dzień ustanowiony przez ONZ w celu uhonorowania uchodźczyń i uchodźców na całym świecie. Przypada co roku 20 czerwca i upamiętnia siłę i odwagę ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, aby uniknąć konfliktów lub prześladowań.

Scroll to Top
Przewiń do góry