Conference on Roma education: “Mission Assistant – the Future of Educating the Roma in Poland”

Conference on Roma education: “Mission Assistant – the Future of Educating the Roma in Poland”

The project targets active education assistants for the Roma (EAR)

Time: 24 January 2023, 8:30 am – 3 pm

Miejsce: Meta Przestrzeń, Koszykowa 61, Warszawa

Special guest of the conference → Dr. Iga Kazimierczyk, President of Education Space / Przestrzeń dla edukacji Foundation

Selected agenda items:

“Mission Assistant – the Future of Educating the Roma in Poland” – project summary → Dr. Joanna Talewicz, President of W Stronę Dialogu / Towards Dialogue Foundation

3 thematic panels with experts → on the situation of pupils and education assistants for the Roma (EARs) during the pandemic, good EAR practices in Poland and the challenges related to the situation in Ukraine.

Conference attendance is free of charge but limited availability applies.

Udział w konferencji był bezpłatny.


The conference held within the project “Mission Assistant – the Future of Educating the Roma in Poland” with the aid of the Active Citizens Fund initiative funded by the European Economic Area Financial Mechanism.

Konferencja organizowana jest ramach Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich koordynowanej przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej”. Przedsięwzięcie wspierane jest przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Fundację EVZ).

Patronat

Scroll to Top
Scroll to Top