Jak już wiecie, od kilku miesięcy tematyka romska gości w szkołach policyjnych na terenie całej Polski. Jest to owoc współpracy  Komendy Głównej Policji z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i Fundacją Dialog-Pheniben w ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – program follow-up”. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji EVZ. W szkołach w Szytnie, Pile, Katowicach, Legionowie i Słupsku odbyły się wykłady na temat społeczności żydowskiej i społeczności romskiej. Zerknijcie na galerię – zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości Szkół Policji w Słupsku, Pile i Katowicach.

Znajdziecie też krótki materiał audio o projekcie: http://policja.pl/pol/aktualnosci/167075,Policjanci-i-antydyskryminacja.html