Dziś zakończył się ostatni dzień warsztatów dla Asystentów i Asystentek Edukacji Romskiej w ramach projektu „Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”. Po 3 dniach intensywnych zajęć i integracji udajemy się na zasłużony odpoczynek. Dziękujemy naszym trenerom i trenerkom oraz uczestnikom i uczestniczkom za zaangażowanie i współpracę. Widzimy się w czerwcu! Szkolenia zostały sfinansowane z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy, z funduszy EOG. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo Asystentów i Asystentek Edukacji Romskiej (AER) z całej Polski i został zaplanowany na 23 miesiące. Będzie realizowany w okresie od 29.01.2021 do 29.12.2022 roku.