W sobotę 13 grudnia odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek współpracujących z Fundacja Dialog-Pheniben oraz Stowarzyszeniem Interkulturalni PL w ramach projektu Hate Speech ALERT.

hsa3

 

Celem warsztatów było podniesienie świadomości w obszarze związanym z mową nienawiści w przestrzeni publicznej. Podczas zajęć dyskutowaliśmy o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać. Ważną część zajęć stanowił komponent koncentrujący się na sposobach reagowania i przeciwdziałania mowie nienawiści oraz refleksja o tym jaką rolę w tym zakresie odgrywa środowisko dziennikarskie oraz politycy. Omówione zostały również kwestie prawne związane z mową nienawiści.

hsa4