W dniach 15-16.06. br. odbył się warsztat antydyskryminacyjny i kompetencji międzykulturowych dla pełnomocników i pełnomocniczek wojewodów z całej Polski. Warsztaty były inicjatywą Rady Konsultacyjnej do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w skład której wchodzi m.in. prezeska Fundacji Dialog-Pheniben Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Warsztat prowadzili trenerzy i trenerki Fundacji Dialog-Pheniben, Stowarzyszenia Pro Humanum oraz NEVER AGAIN Association – Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ.