Celem warsztatów było promowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Romów oraz problematyce wielokulturowości i antydyskryminacji poprzez udostępnienie oraz przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do pracy z materiałami edukacyjnymi, w tym materiałami informacyjnymi, multimedialnymi, scenariuszami lekcji opracowanych przez edukatorki Fundacji Dialog-Pheniben i dostępnymi na tej stronie w zakładce materiały edukacyjne i multimedia. Warsztaty realizowane były w ramach projektu „Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny” (1.02-31.12.2014), dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.

warsztaty5

Materiały edukacyjne związane są z następującymi obszarami tematycznymi: kultura, historia, współczesne życie Romów. Skupiają się również na zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi oraz antydyskryminacją, które mogą stanowić wstęp do zajęć dotyczących Romów i odrębności kulturowej.

warsztaty6

Fundacja rozpoczęła już starania, aby kontynuować warsztaty dla kolejnych grup nauczycieli z całej Polski.