Terezín Initiative Institute, Fundacja w Stronę Dialogu, Centropa Budapest i Milan Šimečka Foundation zapraszają na międzynarodowe seminarium dla nauczycieli edukatorów i uczniów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które odbędzie się w Lublinie i Bełżcu w 81 rocznicę eksterminacji Romów i Sinti w niemieckim obozie pracy w Bełżcu.

Do udziału zapraszamy nauczycieli, edukatorów i młodych ludzi, uczniów w wieku 15-25 lat zainteresowanych tematyką romskiego Holokaustu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają wszystkie koszty, za wyjątkiem osób spoza Lublina (dojazd do Lublina i z powrotem oraz nocleg jest po stronie uczestników i uczestniczek).

Wydarzenie jest finansowane w ramach Programu Europa dla Obywateli i wsparcia finansowego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października. Więcej informacji znajdziecie tu: