Prezeska Fundacji, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, została zaproszona do udziału w telekonferencji z Ambasadorem Danielem Baerem – Stałym Przedstawicielem USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Konferencja odbędzie się 2 kwietnia br, z okazji Międzynarodowego Dnia Romów (8 kwietnia) i dotyczyć będzie działań OBWE i rządu Stanów Zjednoczonych na rzecz włączenia Romów. Ambasador Baer poruszy również kwestię wyzwań, związanych z ochroną praw podstawowych w państwach OBWE i roli dziennikarzy, szczególnie romskich, w monitorowaniu działań państw i wypełniania przez nie zobowiązań członkowskich OBWE.

Dziękujemy za zaproszenie!