W ramach obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów (2 sierpnia), Muzeum POLIN zaprasza do udziału w dwudniowych, 14-godzinnych warsztatach antydyskryminacyjnych „Romowie w Polsce – wyobrażenia, spotkania, postawy”. Warsztaty poprowadzą edukatorki Fundacji Dialog-Pheniben. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Jeszcze do 24 lipca można się rejestrować – formularz znajdziecie tu: https://romowiewpolsce.konfeo.com/pl/groups

Jedną z najbardziej marginalizowanych i wykluczanych grup w Polsce są Romowie. Proponowane warsztaty antydyskryminacyjne kładą nacisk na paralelę pomiędzy nauczaniem o historii i współczesności Romów. Dzięki wprowadzeniu do historii i kultury Romów ze szczególnym uwzględnieniem ich tragicznych losów podczas II wojny światowej uczestnicy warsztatów będą mogli zrozumieć specyficzne położenie oraz mechanizmy powodujące stereotypizację i wykluczenie tej grupy.

Uczestnicy i uczestniczki będą mieć okazję, żeby porozmawiać o powstawaniu i działaniu mechanizmów dyskryminacji i nietolerancji wobec Romów, wspólnie przeanalizować funkcjonowanie antycyganizmu i romofobii oraz poznać sposoby reagowania na dyskryminację za pomocą interaktywnych i aktywizujących ćwiczeń. Ponadto udział w warsztatach umożliwi uczestnikom i uczestniczkom zapoznanie się z historią i kulturą Romów, wzmocnienie poczucia sprawczości i gotowości do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz poznanie znaczenia języka w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

O zgłoszenia prosimy osoby, które mogą wziąć udział w całym programie warsztatów. Organizator zapewnia obiad, nie mamy możliwości zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Warszawie. Szczególnie zapraszamy osoby, które pracują na polu edukacji historycznej i obywatelskiej w muzeach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych i które do tej pory nie zajmowały się historią Romów.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Polsko – norweskie działania bilateralne w 2017 r.”
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z budżetu Państwa.