Fundacja Dom Kultury

Fundacja Dom Kultury – organizacja, która prowadzi działalność zaangażowaną społecznie i szeroko pojętą edukację kulturalną i artystyczną i która „dowozi” ofertę kulturalną, społeczną i edukację do środowisk, które mają do niej utrudniony dostęp, są marginalizowane lub wykluczone – realizuje obecnie projekt Romano Hip-hopo. W projekt zaangażowanych jest dziesięcioro młodych Romów, którzy w ramach kilkunastu warsztatów nagrają tradycyjny utwór romski w hip-hopowej aranżacji i stworzą do tego breakdance’owy wideoklip. Jego premiera już 16 czerwca! Projekt realizowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Fundacja w Stronę Dialogu znalazła się wśród patronów projektu.

Oto jak sami organizatorzy piszą o projekcie i osobach w niego zaangażowanych:

„Romano Hip-hopo” to wydarzenie na skalę Polski bezprecedensowe. Naszym celem jest nagranie tradycyjnego utworu romskiego w hip-hopowej aranżacji i stworzenie do tego breakdance’owego wideoklipu. Premiera teledysku już 16 czerwca! W kilkunastu warsztatach edukacji kulturalnej i muzycznej bierze udział dziesięcioro młodych Romów, którzy zarapują w romani i po polsku, utworzą animacje i zatańczą
hip-hop do swojej piosenki.
Uczestnicy naszego projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie. Jest to młodzież w wieku 12 – 16 lat, chłopcy i dziewczęta. Z jednej strony dzieci te mają bardzo silne więzy wewnątrzgrupowe i romską samoidentyfikację – z drugiej, w kontakcie ze światem zewnętrznym przejawiają tendencje do maskowania swojego pochodzenia, obawę przed odrzuceniem przez nieromskich rówieśników. Coraz wyraźniej można też zaobserwować osłabienie więzi z własną tradycją i kulturą. Młodzież ta wychowana na pograniczu środowiska tradycyjnego romskiego i wielkomiejskiego jest poddana silnej presji otoczenia, którego wartości, często pozornie atrakcyjne, stają się coraz bardziej pożądane w porównaniu do wartości rodzinnego domu.
Projekt „Romano Hip-hopo”, czyli „Romski Hip-hop” ma wzmocnić poczucie wartości młodych Romów płynące z własnej kultury, ale też zaproponować im takie elementy i wartości kultury większości, które mogą wzbogacić i uzupełnić ich kulturę.
Opiekunką artystyczną grupy jest artystka i aktywistka Perła Krystyna Markowska – wokalistka i liderka zespołu „Perła i Bracia”. Perła pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych – zespół Perła i Bracia, to jeden z najlepszych w Polsce zespołów wykonujących tradycyjną muzykę Romów.
Więcej informacji: fundacjadomkultury.pl
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2138403963126049/

Więcej informacji o projekcie już wkrótce!