Rozpoczynamy kolejną rekrutację na warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek: MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ? Tym razem zapraszamy środowisko dziennikarskie z województwa mazowieckiego!

Warsztaty odbędą się w Warszawie 6 listopada 2015 roku.

 Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach.  Podczas zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych  oraz  jak ją rozpoznawać.

Poniżej zamieszczamy informację o warsztatach wraz z formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń to 3 listopada 2015 roku.

Formularze proszę wysyłać na adres e-mail:  jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl

Program i formularz zgłoszeniowy znajduje się tu:

http://hatespeechalert.org.pl/Rekrutacja-na-warsztaty-dla-dziennikarek-i-dziennikarzy—-6.11.2015—Warszawa!-152.html