Else Baker, Sinti ocalała z Auschwitz wygłosiła przemówienie podczas 75 Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.
Else Baker została deportowana do Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau z Hamburga. Była wówczas 8 letnią dziewczynką.

Baker podkreśliła, że w Auschwitz doświadczyła masowego ludobójstwa. – „Przed takimi elementami zbrodniczej infrastruktury, jak komory gazowe, czy krematoria usytuowane w niewielkiej odległości od utrzymywanego pod napięciem obozowego ogrodzenia, stały długie kolejki więźniów. Słyszeliśmy rozdzierające krzyki. Widzieliśmy przepastny teren, a na nim otwarty ogień. Ja, 8-letnia dziewczynka, słyszałam jak dorośli rozmawiali, że musiał się skończyć gaz, skoro palili ludzi żywcem”.

„Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest mi bardzo bliska. W obecnych czasach, gdy różne grupy mniejszościowe znów nie mogą zaznać spokoju, mogę jedynie mieć nadzieję, że wszyscy opowiedzą się za demokracją i prawami człowieka”.

Przemówienie Else Baker w jej imieniu odczytała Joanna Talewicz-Kwiatkowska, prezeska Fundacji w Stronę Dialogu.