Fundacja Dialog-Pheniben od 1 czerwca 2014 do 30 listopada 2016 realizuje projekt „’Spojrzenia – półrocznik społeczno-kulturalny”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja zadania przewiduje wydawanie półrocznika „Dialog-Pheniben” w wersji elektronicznej (online). Półrocznik będzie promować zagadnienia i tematy, związane z mniejszością romską i innymi mniejszościami w Polsce i Europie (m.in. kwestie tradycji, kultury, historii, aktualnej sytuacji, ochrony praw człowieka, ale także kultury i sztuki), wielokulturowością, dialogiem międzykulturowym, podtrzymywaniem tożsamości narodowej i etnicznej, zwalczaniem dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii i innych uprzedzeń. Wydaniu każdego numeru półrocznika towarzyszyć będzie spotkanie promocyjne, podczas którego odbędzie się debata, związana z tematem wiodącym numeru. Spotkania te organizowane będą na terenie całej Polski we współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi lub organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu odbyło się już pierwsze spotkanie w Zabrzu 20 listopada 2014 roku:

IMG_0664 IMG_0654

Kolejne dwa spotkania planowane są na rok 2015 i 2016 – śledźcie nasze aktualności!

01_FIO_DIALOG_WEB-1

02_FIO_DIALOG_WEB-1

03_FIO_DIALOG_WEB

04_FIO_DIALOG_WEB

FIO_DIALOG_05_WEB

fio_dialog_06_web-pdf