Edukacyjny portal multimedialny, zrealizowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji polegał na stworzeniu ogólnodostępnego portalu internetowego, który adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką romską (badacze, studenci, dziennikarze etc.) ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukatorek. Nauczyciele/nauczycielki i edukatorzy/edukatorki zostali też w ramach projektu przeszkoleni z technik i metod używania narzędzi edukacyjnych, udostępnionych na portalu.