Projekt partnerski, realizowany przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben od września 2014 roku, finansowany ze środków Funduszy EOG. Projekt ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy wobec 3 grup społecznych najbardziej narażonych na dyskryminację z ich strony. Selekcja grup nastąpi w oparciu o diagnozę przekazów medialnych z ostatnich dwóch lat. Działania prewencyjne zostaną przekazane w elementach edukacji antydyskryminacyjnej dla dziennikarzy i zaplecza politycznego wdrażanych w ramach warsztatów. Dodatkowo  grupa przeszkolonych w ramach projektu
wolontariuszy weźmie udział w bieżących działaniach kontrolnych i monitoringowych wobec wypowiedzi medialnych polityków oraz analizie działalności prasy i mediów elektronicznych. Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-uświadamiająca. Działania będą miały charakter ogólnopolski i zrealizowane zostaną w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Powstaną publikacje dla dziennikarzy i polityków ułatwiające im unikać języka nienawiści w pracy i działalności publicznej. Istotnym wydarzeniem będzie również panel dyskusyjny, którego celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści na poziomi społeczności lokalnej.