Raport o uchodźcach romskich w Polsce autorstwa Elżbiety Mirgy-Wójtowicz, Joanny Talewicz oraz Małgorzaty Kołaczek powstał na zlecenie Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, we współpracy z Fundacją Jaw Dikh i Fundacją w Stronę Dialogu.

Raport obejmuje wydarzenia i relacje z pierwszych 3 miesięcy wojny w Ukrainie, która wywołała kryzys uchodźczy niespotykany w Europie od czasów II wojny światowej. W tym czasie granice Ukrainy przekroczyło blisko 7 milionów obywateli Ukrainy. W zalewie informacyjnym umyka uwadze opinii publicznej, że Ukraina jest krajem zróżnicowanym etnicznie i kulturowo, a nie wszyscy jej obywatele są etnicznymi Ukraińcami. Wśród nich są Romowie.

Celem niniejszego raportu jest naświetlenie sytuacji romskich uchodźców z Ukrainy. Szereg działań badawczo-interwencyjnych wraz z intensywnym monitoringiem środków masowego przekazu i mediów społecznościowych w okresie od początku marca 2022 roku do końca maja 2022 roku pozwala autorkom raportu na sformułowanie wniosków i rekomendacji politycznych.

Celem raportu jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się Romowie z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego antycyganizmu i wynikających z niego praktyk dyskryminacyjnych. Raport jest interwencyjnym, aktualnym sprawozdaniem na temat bieżących wydarzeń i jako taki nie wyczerpuje podejmowanej problematyki.