Za nami już niemal połowa realizacji projektu „Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie”, który realizowany jest przez Fundację od października 2014 do marca 2016 i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.

W ramach projektu powstanie film oraz publikacja dokumentująca powstanie ruchu społeczno – politycznego Romów w Europie. Z tego względu zaplanowaliśmy spotkania i rozmowy z najbardziej aktywnymi i zasłużonymi liderami/liderkami romskimi, jeśli chodzi o obszar związany z działalnością na rzecz tej mniejszości. Będą to osoby pochodzące zarówno z krajów postkomunistycznych, jak również z Europy Zachodniej. Dzięki temu możliwe będzie poznanie ich doświadczeń zróżnicowanych ze względu na kontekst narodowy i polityczny. Warto podkreślić, że jeden z najbardziej aktywnych i najważniejszych dla Romów liderów pochodzi z Niemiec (Romani Rose – prezes Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów), a zatem rozmowa z nim nawiązywać będzie do upadku muru berlińskiego, który zapoczątkował upadek komunizmu w innych częściach Europy. Premiera filmu oraz promocja publikacji odbędzie się podczas debaty pt. „25 lat wolności a Romowie.”

Udało się nam już porozmawiać m.in. z:

Grattanem Puxonem – wieloletnim działaczem z Wielkiej Brytanii; Agnes Daroczi z Węgier,

Orhanem Galjusem z Holandii,

11157974_1102560796437034_579435745_n

Timeą Junghaus z Węgier oraz

11178509_1102560193103761_2084284512_n

oraz Margaretą Matache z Rumunii, która obecnie pracuje na Uniwersytecie Harvarda w USA.

11165868_1102998256393288_780977535_n

Ponadto dzięki realizacji projektu powstanie lekcji e-learningowa o historii, kulturze i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Romów oraz strona internetowa na której umieszczone zostaną materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące historii, kultury oraz aktualnej sytuacji Romów europejskich. Strona będzie swoistą bazą wiedzy nie tylko na temat Romów, ale również źródłem informacji o działalności najważniejszych organizacji romskich w Europie, ważnych projektach, wydarzeniach, datach etc.). europejskich Romów która będzie doskonałym narzędziem wspomagającym zajęcia edukacyjne o Romach.
Kolejną część projektu stanowić będą działania edukacyjne adresowane do liderów/liderek społeczności, na które już teraz serdecznie zapraszamy! Jeśli jesteście zainteresowani warsztatami, piszcie na: biuro@dialogpheniben.pl.

Podczas zorganizowanych warsztatach edukacyjnych zaprezentowane zostaną materiały stworzone w ramach projektu, a osoby uczestniczące w warsztatach dowiedzą się dowiedzą się m.in. jak pracować wykorzystując prezentowane źródła.