Fundacja Picture Doc http://www.picture-doc.org/

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL http://interkulturalni.pl/strona-glowna-2.html

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu http://www.ajcf.pl/

Stowarzyszenie Nigdy Więcej http://www.nigdywiecej.org

Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhr.pl/

Stowarzyszenie Romów w Polsce http://stowarzyszenie.romowie.net

Dom Spotkań z Historią http://www.dsh.waw.pl/

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu http://www.mdsm.pl/pl/

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego http://ptpa.org.pl/

Portal Równość.info  http://rownosc.info/

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych http://www.osrodekmonitorowania.pl/

Stowarzyszenie Pro Humanum http://prohumanum.org/

Strona projektu “Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce” www.misjaasystent.pl