Prezentujemy Wam dwie publikacje, które przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL w ramach projektu Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej, dofinansowanego ze środków Funduszy EOG. Możecie je bezpłatnie pobrać z naszej strony!

Kluczowym zadaniem w ww. projekcie były dla nas bezpośredni kontakt z przedstawicielkami i przedstawicielami naszych grup docelowych. Przez ponad rok spotykaliśmy się na cyklicznych warsztatach dla dziennikarzy/dziennikarek oraz dla członków/członkiń gabinetów politycznych. Rozmawialiśmy o mechanizmach powstawania mowy nienawiści i jej oddziaływania na debatę publiczną, sposobach przeciwdziałania temu zjawisku oraz odpowiedzialności liderów opinii. Korzystając z tych doświadczeń, stworzyliśmy dwa pakiety edukacyjno-informacyjne o mowie nienawiści – podręcznik dla polityków i przewodnik dla dziennikarzy. Mają one przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie mają piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – ich celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być przydatne w codziennej aktywności osób ze środowiska politycznego i dziennikarskiego. Mają też skłonić do refleksji nad samym zjawiskiem mowy nienawiści oraz trudnościami i wątpliwościami, które się wiążą z przeciwdziałaniem, odpowiedzialnością i wrażliwością na inność.

Zapraszamy do lektury!

2016_Jak pisać, nie dyskryminując – przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

2016_Przeciwdziałanie mowie nienawiści – podręcznik dla środowiska politycznego