Fundacja w stronę Dialogu razem z aktywistką i asystentką edukacji dzieci romskich z Rumunii – Pauliną Piórkowską – zainicjowała platformę Roma-Poland-Ukraine, która ma na celu stworzenie sieci osób, które mogą wspomóc romskich i nie-romskich uchodźców i uchodźczynie.

Jeśli chcecie się włączyć w pomoc osobom pochodzenia romskiego z Ukrainy, ale też innych grupom osób uciekających przed wojną, zgłaszajcie się do nas! Piszcie do nas na FB albo na maila: roma-poland-ukraine@protonmail.com. Sprawdzamy cały czas!

Piszcie szczególnie wtedy, gdy:

– możecie pomóc w zapewnieniu noclegu tymczasowego lub na dłużej

– możecie pomóc w komunikacji w języku ukraińskim bądź dialektach językach romskiego i pierwszych krokach w Polsce

– możecie pomóc z transportem- będziecie świadkami/świadkiniami przypadków nierównego, dyskryminacyjnego traktowania uchodźców i uchodczyń- w każdej innej sprawie, w której uznacie, że możemy pomóc

Piszcie, jesteśmy, pomagamy!

Jeśli chcecie wesprzeć ten cel finansowo, możecie wpłacać dotacje na konto Fundacji w Stronę Dialogu: 27 1240 4155 1111 0010 5338 9744 (Bank Pekao SA).