Trwająca od stycznia druga edycja Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej zakończyła się ostatnim zjazdem w październiku br. w formie edukacyjnego wyjazdu do Berlina nauczycieli i nauczycielek – teraz już absolwentek/ów Akademiii! Przedstawiciele i przedstawicielki organizatorów projektu – Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, Muzeum Historii Żydów Polskich i Fundacji w Stronę Dialogu razem z osobami uczestniczącymi w niemal rok trwającej inicjatywie i trenerami/kami AEA odwiedzili m.in. Instytut Romów Europejskich ds. Kultury i Sztuki (ERIAC), pomniki ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej, muzeum Topografia Terroru czy centrum edukacji nieformalnej 7xJung. Działo się! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia (foto: Andrzej Rudiak + zdjęcia z zasobów Fundacji).