Czas na zmiany! Od jakiegoś czasu nosiliśmy się z zamiarem zmiany nazwy Fundacji Dialog-Pheniben, co jest związane z zakresem działań przez nas inicjowanych. Wykraczają one poza obszar związany ze społecznością romską, obejmując m.in. szeroko pojęte relacje międzykulturowe czy przeciwdziałanie dyskryminacji. Romowie nadal pozostają w sferze naszych zainteresowań i na tę społeczność kładziemy główny nacisk, jeśli chodzi o nasze aktywności. Nadal będziemy promować dialog przełamując stereotypy i uprzedzenia czy promując edukację związaną z relacjami międzykulturowymi. Mamy nadzieję, że będziecie nam nieustannie towarzyszyć!