Stowarzyszenie Interkulturalni PL i Fundacja Dialog-Pheniben we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oaz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, poświęcone mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) w JCC Kraków na ul. Miodowej 24.
Zaproszeni goście – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki będą rozmawiać o tym, gdzie zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach, gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać. Na te pytania spróbują odpowiedzieć razem z zaproszoną publicznością:
– dr hab. Wawrzyniec Konarski – profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Polityki Etnokulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych. Wykładowca gościnny w kilkudziesięciu uczelniach i instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także w Chile, KRLD i USA. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku” (od 2003), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego), International Political Science Association. Komentator polityczny w mediach w Polsce i w Europie, a także poza Europą: Chile, Chinach, Japonii, Urugwaju i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autor blisko 180 publikacji z dziedziny nauk politycznych, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych.
– Anna Makówka – Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Historyczny. Współpracowała z Wydawnictwami Austeria i Midrasz, Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Instytutem Karta, Internationaler Bund Polska i Radio Kraków Małopolska. Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym jedna z książek „Majn Alef Bejs” zdobyła
główną nagrodę Bologna Ragazzi Award. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.
– dr Karolina Marcinkowska – antropolożka, koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” w Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej (ze szczególnym uwzględnieniem Afryki subsaharyjskiej) oraz autorski cykl prelekcji i spotkań pt. AFRICA REMIX czyli nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Afryce subsaharyjskiej.
– Krzysztof Gil – artysta i działacz społeczny zaangażowany w walkę z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Stypendysta Hansa Guggenheima i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 roku jest członkiem grupy artystycznej „Romani Art”. Członek międzynarodowej organizacji „ternYpe.” Obecnie realizuje studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
– Kamila Baranowska – dziennikarka i komentatorka tygodnika „Do Rzeczy”, a wcześniej „Rzeczpospolitej”. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie polityką, ale także sprawami społecznymi.

Spotkanie poprowadzi politolożka z wykształcenia, a kulturoznawczyni z zamiłowania – dr Małgorzata Kołaczek z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ i Fundacji Dialog-Pheniben.
Debata zorganizowana zostanie w ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w mowie publicznej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Nie może Was tam zabraknąć!