Dziś, tj, 2 sierpnia, obchodzimy 77 rocznicę likwidacji tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau, czyli Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Tradycyjnie delegacje byłych więźniów, przedstawicieli władz państw i organizacji romskich oddadzą hołd pomordowanym pod pomnikiem, upamiętniającym zagładę co najmniej 500.000 Romów i Sinti podczas II wojny światowej. Wszyscy zainteresowani będą natomiast mogli śledzić urzoczystości online, co zostało, podobnie jak w zeszłym roku, zapewnione przez organizatorów: W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, organizatorzy: Centralną Radę Niemieckich Sinti i Romów i Stowarzyszenie Romów w Polsce. Start o 12.00 pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=cPRPfLkPPUs.

Ponadto, polecamy Wam też unikatową inicjatywę, która będzie ciekawa nie tylko dla miłośników sztuki. W tym roku, w ramach trwającej od 2014 współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum wraz z Fundacją zorganizowało kurs edukacyjny dla dorosłych „Zagłada Romów. Pejzaże pamięci i ciszy”, który towarzyszył wystawie czasowej „Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż” i był częścią projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. To projekt realizowany przez Polin Muzeum Historii Żydów Polskich  od  marca  2020  roku  do  kwietnia  2024  roku,  w  partnerstwie  z  instytucjami  norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda,  Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

W ramach tego samego projektu, w imieniu POLIN zapraszamy na spotkanie i autorskie oprowadzanie po wspomnianej wystawie czasowej Wilhelma Sasnala, które przygotował dr Krzysztof Gil. Dodatkowym elementem tego oprowadzania będzie spacer do grochowskiego murala autorstwa Gila – „Zalikierdo Drom/Przerwana droga”. Premiera – dziś o 20.00. Link do wydarzenia znajdziecie tutaj: https://facebook.com/events/s/z-perspektywy-pamieci-o-zag%C5%82ad/950486169138694/