Za nami pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej Uczyć o ludobójstwie, organizowanej przez Muzeum Polin w dniach 8-9 października 2017. W panelu eksperckim pt. Różne oblicza ludobójstwa wystąpiła prezeska naszej Fundacji – dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska z prelekcją pt. Zapomniana lekcja historii – dlaczego nie uczymy o Zagładzie Romów?. W w/w panelu, moderowanym przez Piotra Pytlakowskiego, wypowiadali się także Konstanty Gebert i Alex Danzig. Opis i program konferencji znajdziecie poniżej. Konferencja tłumaczona jest symultanicznie na język polski i angielski.

Organizatorzy tak przedstawiają ideę konferencji: Przekazywanie młodym ludziom wiedzy o tragedii ludobójstwa jest obowiązkiem
demokratycznych systemów edukacji. „Uczyć o ludobójstwie” to mierzyć się z faktami historii, ale i stawiać fundamentalne kwestie etyczne, a także dotykać sfery uczniowskiej tożsamości i zdolności odczuwania empatii. Są to najpoważniejsze wyzwania, niekiedy zmieniające życiowe wybory nauczycieli i uczniów. Podczas dwóch całodziennych sesji będziemy dyskutować m.in. o globalnych kontekstach ludobójstwa, metodologii badań i języku współczesnych mediów, a także o sprawach związanych ściśle z praktyką pracy szkolnej.
W gronie ekspertów, zajmujących się edukacją, badaniami nad Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa, zastanowimy się, jak we współczesnej szkole i poza nią zajmować się tematyką. Zastanowimy się, jak kształtować wśród młodzieży postawę empatii i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną i religijną.  Naszymi prelegentami będą zarówno praktycy, jak i naukowcy, z Polski, Izraela i USA.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!