Prezeska Fundacji w Stronę Dialogu, Joanna Talewicz-Kwiatkowska wraz z kilkudziesięcioma romskimi i proromskimi akademikami/czkami, działaczami/czkami i politykami/czkami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Europy poparła list otwarty do przewodniczącej International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Michaeli Küchler. Autorzy listu zaapelowali do przyjęcia roboczej definicji antycyganizmu podczas niemieckiej prezydencji w IHRA, konsultowanej już długo i sprzeciwili się przyjęciu zamiast niej definicji terminu „antyromski rasizm”. Poniżej zamieszczamy treść listu, zawierającą szczegółową argumentację za przyjęciem definicji antycyganizmu, która miałaby być stosowana w aktywnościach IHRA.