„Dialog- Pheniben” to kwartalnik społeczno-kulturalny, wydawany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce od 1995 roku, a od roku 2015 przez Fundację Dialog-Pheniben – dotychczasowego współwydawcę. W roku 2015 wydawanie kwartalnika w wersji papierowej finansowane jest ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Biblioteki Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W swojej treści skupia się na zagadnieniach życia społeczno-kulturalnego mniejszości romskiej w Polsce i Europie, a także podejmuje tematykę związaną z ochroną praw człowieka, tolerancją, przeciwdziałaniem zjawiskom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, integracją i dialogiem międzykulturowym. Od 2011 roku kwartalnik wydawany jest we współpracy z Fundacją Picture Doc. Zaowocowała ona stworzeniem nowej formuły pisma, w której wydawane jest do dziś. Zależy nam na przybliżaniu czytelnikom wielowymiarowego świata Romów poprzez refleksję naukową lub publicystyczną, a także w materiałach, których źródłem jest doświadczenie reporterów i fotoreporterów.

Redaktor naczelna: Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Redaktor: Lidia Ostałowska (2011-2013), Dariusz Fedor (2014), Paweł Smoleński (obecnie)
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kołaczek
Korekta: Grażyna Kwiek

Współpraca:
Fundacja PICTURE DOC
Dominique Roynette, Piotr Wójcik

Wydawca:
Fundacja Dialog-Pheniben
ul. Krakusa 8 parter pokój 107
30-535 Kraków

biuro@dialogpheniben.pl

Dialog-Pheniben nr 1

Dialog-Pheniben nr 2

Dialog-Pheniben nr 3

Dialog-Pheniben nr 4

Dialog-Pheniben nr 5

Dialog-Pheniben nr 6

Dialog-Pheniben nr 7

Dialog-Pheniben nr 8

Dialog-Pheniben nr 9

Dialog-Pheniben nr 10

Dialog-Pheniben nr 11

Dialog-Pheniben nr 12

Dialog-Pheniben nr 13

Dialog-Pheniben nr 14

Dialog-Pheniben nr 15

Dialog-Pheniben nr 16

Dialog-Pheniben nr 17

Dialog-Pheniben nr 18

Dialog-Pheniben nr 19

Dialog-Pheniben nr 20

04_FIO_DIALOG_WEB

FIO_DIALOG_05_WEB

fio_dialog_06_web-pdf