Zgodnie z obietnicą prezentujemy Księgę Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców. Publikacja ta powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, dofinansowanego ze środków National Democratic Institute i realizowanego przez koalicję Stowarzyszenia Żydowskiego CZULENT, Fundacji Zustricz, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Instytutu Allerhanda w partnerstwie z Fundacją Dialog – Pheniben oraz Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach. Projekt miał na celu zbadanie jakości współpracy pomiędzy mniejszościami, organizacjami działającymi na rzecz mniejszości, a lokalnymi i krajowymi władzami oraz określenie najbardziej palących potrzeb mniejszości i cudzoziemców.

Czytajcie, komentujcie na naszym fb, polecajcie znajomym!

ksiega-dobrych-praktyk-dzialan-na-rzecz-mniejszosci