Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w w/w konkursie. Do 20 września 2017 roku PNWM czeka na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

W jakim celu?

Poprzez Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży PNWM chce zachęcić młodzież do wspólnego włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków. Konkurs odwołuje się do podstawowych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i solidarność jako podstaw funkcjonowania młodych ludzi w Europie i siły napędowej ich wzajemnych relacji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Koncepcje projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży poświęconych edukacji na rzecz różnorodności i równości do konkursu zgłaszać mogą polskie i niemieckie inicjatywy, szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe. Realizacja projektów musi być zaplanowana na 2018 rok. PNWM przyjmuje również zgłoszenia przedsięwzięć z udziałem uczestników z kraju trzeciego. Zgłoszenia do konkursu dokonać muszą wspólnie polski i niemiecki oraz ew. trzeci partner. W projektach tych może uczestniczyć młodzież w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób).

Priorytetowo traktowane będą projekty odbywające się w obu krajach, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, czy to w ramach jednego spotkania czy wizyty i rewizyty. Projekt może być przeprowadzony w dowolnym języku. Wybór tematu, formy spotkania oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom i organizatorom. Samo spotkanie powinno jednak trwać co najmniej 4 i co najwyżej 28 dni (wspólnie realizowanego programu).

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej do 20 września 2017 roku przesłać drogą elektroniczną szkic projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w prawej kolumnie.

Co można wygrać?

Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna”. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącznie: 6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).

Wręczone zostaną również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Wszystkie finałowe projekty będą dofinansowane przez PNWM w wysokości maksymalnie 150% stawek zryczałtowanych.

Kontakt

Izabela Stapf

Biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie

tel.: +49 331 284 79 46

e-mail: nagroda@pnwm.org

www.pnwm.org/nagroda