4 września br. (piątek) o 12.00 w Pracowni Duży Pokój na Wareckiej 4/6 odbyła się konferencja prasowa, poświęcona przedstawieniu raportu pt. „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. Zawiera on wyniki badań prasy w 2014 roku. W ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości w siedmiu gazetach codziennych oraz trzynastu tygodnikach. Pozwoliło to na wyodrębnienie 3 grup, w stosunku do których występuje najwyższe natężenie wrogiego języka, identyfikowanego jako mowa nienawiści, a stosowanego przez przedstawicieli i przedstawicielki środowiska politycznego i dziennikarskiego. Podczas prac nad publikacją dokonano ewaluacji i metaanalizy dotychczasowych danych i opracowań na temat tego zjawiska. Dodatkowo, dokonano analizy jakościowej materiału prasowego, dotyczącego 3 wyłonionych grup, co jest pierwszym takim badaniem od 2001 roku.

Diagnoza przeprowadzona była w okresie od października 2014 do lipca 2015 w ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, realizowanego przez Stowarzeszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG. Na konferencji nie tylko przedstawimy wyniki przeprowadzonych badań, ale także opowiemy o założeniach całego projektu, kolejnych etapach jego realizacji, jak i planie działań, związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W konferencji wezmą udział m.in. autorzy raportu – dr Adam Bulandra i dr Mateusz Zimnoch, ale także przedstawiciele organizatorów i wolontariusze, działający w ramach grupy Hate Speech Alert, która monitoruje wypowiedzi polityków i dziennikarzy pod kątem występowania wrogiego i nienawistnego języka.

Raport był prezentowany publicznie po raz pierwszy.

www.hatespeechalert.org.pl

11892368_499594543552389_2384561532382998553_o 11900102_499594613552382_5663112697948601310_o 11947831_499594990219011_4445876292930912343_o 11950423_499594763552367_2069032465588824058_o