W piątek 9 grudnia br. w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja „Discovering Roma Genocide in Central Europe”, zorganizowana w ramach projektu o tym samym tytule, realizowanego przez Fundację Milana Simecki ze Słowacji w partnerstwie z organizacjami zajmującymi się problematyką romską z kolejnych 6 krajów: Szwecji, Czech, Rumunii, Węgier, Chorwacji i Polski. Fundacja Dialog-Pheniben – partner projektu – reprezentowana była przez dr Kingę Orzeł-Dereń. Zdjęcia z wydarzenia i program konferencji przedstawiamy poniżej.

Efektem projektu będzie zamieszczenie kolejnych wersji językowych materiałów edukacyjnych o zagładzie Romów i Sinti (po angielskiej, niemieckiej, francuskiej i dialekcie Kełderaszy), znajdujących się na stronie http://www.romasintigenocide.eu.

img_7009 img_7047 img_7020

Program:

conference-agenda-eng